Glas renovator

€ 38,52

PRODUCTOMSCHRIJVING

GLASSRENOVATOR is een zeer efficiënte zure reiniger voor het reinigen en ont-etsen van zwaar vervuild glas.
GLASSRENOVATOR kan worden gebruikt om glas te ontdoen van kalk- en cementresten, kiezelsteenzuur en andere soorten organische en anorganische vervuilingen.

TOEPASSING

GLASSRENOVATOR is ontwikkeld voor toepassing op glas.

EIGENSCHAPPEN

• Lost hardnekkige kalk- en cementresten op
• Reinigt snel en grondig
• Heeft een ont-etsende werking en verwijdert vervuilingen die diep in het glazen oppervlak zijn getrokken
• Biologisch afbreekbaar

VERPAKKING

5 l, 10 l en 25 l.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. GLASSRENOVATOR onverdund aanbrengen met een spons of doek. Werk voorzichtig en voorkom dat het product op gevoelige ondergronden terecht komt.
2. Laat het product 1 - 5 minuten inwerken op de ondergrond. Doorhalen met een witte pad versnelt de werking. Voorkom dat het product indroogt.
3. Spoel de ondergrond grondig na met warm of koud water.
4. Herhaal indien nodig de procedure.
5. Optioneel: bescherm het glas met NITOGUARD GLASS.

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

GLASSRENOVATOR kan bij alle droge weersomstandigheden toegepast worden, bij binnen gebruik de ruimte goed ventileren. Niet in de volle zon of op warme ondergrond gebruiken.

THEORETISCH VERBRUIK

Verbruik 10 - 20 m²/l afhankelijk van de aard en mate van vervuiling.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking ten minste 24 maanden houdbaar. Opslaan op een goed geventileerde, koele, vorstvrije plaats.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Giftig bij inslikken Voorkom huid- en oogcontact, draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.